DUXIANA

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost DUXIANA London Ltd si uvědomuje, že vám záleží na ochraně soukromí a není vám lhostejné, jak se zachází s vašimi osobními údaji. Respektujeme soukromí všech našich zákazníků. Osobní údaje budeme shromažďovat pouze zde uvedenými způsoby a v souladu s našimi zákonnými povinnostmi a právy.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky a související služby společnosti DUXIANA London, Ltd. („DUX UK“) a všech jejích dceřiných společností a dodavatelů.

Registrovaná adresa a identifikační číslo: DUX Bedding Ltd. of Second Floor, 11 Pilgrim Street, London, EC4V 6RN. Identifikační číslo 06936785

Číslo DPH: 974581184

 

Co je obsahem těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady objasňují, jak používáme vaše osobní údaje, jak je shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme. Uvádějí také, jaká vám náležejí práva podle zákona o ochraně osobních údajů.

 

Co jsou to osobní údaje

Podle Nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“) jsou osobními údaji „veškeré údaje o identifikovatelné osobě, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména na základě identifikátoru“.

Jednodušeji řečeno se jedná o jakékoli informace o vás, které by mohly umožnit vaši identifikaci. K osobním údajům patří jak přímé informace, jako je jméno a kontaktní údaje, tak i informace nepřímé, což mohou být identifikační čísla, elektronické údaje o poloze či jiné online identifikátory.

Seznam osobních údajů, které používáme, najdete níže v sekci „Jaké osobní údaje shromažďujeme“.

 

 

Vaše práva na ochranu soukromí

Podle nařízení GDPR vám náleží následující práva (a my je budeme vždy respektovat):

Právo na informace o shromažďování a používání vašich osobních údajů z naší strany. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů byste se měli dozvědět vše, co potřebujete, ale pokud budete mít další otázky či nejasnosti, můžete se na nás kdykoli obrátit za pomoci kontaktních údajů uvedených v sekci „Kontaktujte nás“.

 • Právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme. Více se dozvíte níže v sekci „Jak získám přístup k mým osobním údajům“.
 • Právo na opravu osobních údajů v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti. Obraťte se na nás za pomoci kontaktních údajů uvedených níže v sekci „Kontaktujte nás“.
 • Právo na vymazání, tj. právo požádat nás, abychom vaše osobní údaje odstranili. Obraťte se na nás za pomoci kontaktních údajů uvedených níže v sekci „Kontaktujte nás“.
 • Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů (předem).
 • Právo vznést námitku proti použití vašich osobních údajů k určitým účelům.
 • Právo na přenositelnost údajů. To znamená, že pokud jste nám své osobní údaje poskytli přímo pro účely plnění smlouvy a tyto údaje jsou zpracovávány automaticky, můžete nás požádat o jejich kopii, abyste je mohli použít i ve spojení s jinými službami či firmami.
 • Práva související s automatizovaným rozhodováním a profilováním. K těmto účelům vaše osobní údaje nepoužíváme. Více se o způsobu používání vašich osobních údajů dozvíte v příslušné sekci níže.

Potřebujete-li další informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje, nebo chcete-li uplatnit výše uvedená práva, obraťte se na nás za pomoci kontaktních údajů uvedených níže v sekci „Kontaktujte nás“.

Další informace o vašich právech vám také může poskytnout úřad zmocněnce pro informace nebo občanská poradenská kancelář v místě vašeho bydliště.

Chcete-li si stěžovat na to, jakým způsobem používáme vaše osobní údaje, máte právo podat stížnost úřadu zmocněnce pro informace.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme.

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat v případě, že se registrujete na našich webových stránkách nebo od nás prostřednictvím našich webových stránek kupujete produkty a služby (konkrétní shromažďované údaje závisí na našem vzájemném vztahu a může k nim patřit jméno, titul, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, PSČ a informace o platební kartě).  S pomocí vámi poskytnutých osobních údajů reagujeme na vaše požadavky, zpracováváme vaše transakce, zasíláme vám e-maily a kontaktujeme vás poštou či telefonicky. Vaše údaje můžeme také používat pro účely administrace, ochrany proti podvodům a detekce podvodů, fakturace a prověřování úvěruschopnosti a pro zlepšování poskytovaných služeb.

Můžeme rovněž shromažďovat osobní údaje spojené s návštěvou našich webových stránek, například IP adresu vašeho počítače, váš typ prohlížeče, prohlédnuté stránky a další úkony, které jste provedli v souvislosti s návštěvou našich webových stránek. 

Soubory cookie: Údaje o návštěvnících našich webových stránek shromažďujeme pomocí souborů cookie. K počítači, z něhož navštívíte naše webové stránky, může být přiřazen soubor cookie, který na pevný disk počítače ukládá informace týkající se používání našich stránek. Informace získané pomocí souborů cookie nám umožňují sledovat počty návštěvníků našich webových stránek, frekvenci návštěv našich stránek a jejich způsob používání návštěvníky a uživateli. Tyto informace nám pomáhají naše webové stránky vylepšovat, aby lépe vyhovovaly požadavkům zákazníků.

Webové majáky: Údaje o návštěvnících našich webových stránek shromažďujeme také pomocí webových majáků.  Webové majáky jsou malé řetězce kódu, které zobrazují na webové stránce nebo v e-mailu grafický obrázek (obvykle neviditelný) za účelem zpětného přenosu dat směrem k nám. Webové majáky dovedou rozpoznat určitý typ informací z vašeho počítače, například soubory cookie, datum a čas prohlížení stránky nebo popis stránky, kde je webový maják umístěn. Pomocí webových majáků vám chceme zpříjemnit návštěvy našich webových stránek, například přizpůsobit nabízený obsah vašim zájmům či zjistit, zda čtete naše e-maily a klikáte na odkazy v nich uvedené, abychom vám mohli poskytovat relevantní obsah. Používání webových majáků nebude bez vašeho svolení spojováno s žádnými osobně identifikovatelnými údaji.

Příležitostně o vás můžeme získávat informace z jiných zdrojů (jako jsou například agentury pro hodnocení úvěruschopnosti, jiné námi provozované webové stránky nebo jiné námi poskytované služby). V takovém případě vás budeme informovat, že získané údaje mohou být interně sdíleny a spojovány s údaji shromážděnými z těchto stránek.

 

Jak vaše osobní údaje používáme

Podle nařízení GDPR musí mít každé použití osobních údajů právní základ. Tím může být skutečnost, že příslušné údaje potřebujeme k plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, že jste s použitím svých osobních údajů souhlasili nebo že je takové použití v našem oprávněném obchodním zájmu. Vaše osobní údaje mohou být používány k následujícím účelům:

 • Vytvoření a řízení vašeho účtu včetně případných záruk.
 • Dodávka našich výrobků a/nebo služeb. Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu.
 • Komunikace s vámi. K té může patřit reagování na vaše e-maily, dopisy, textové zprávy nebo telefonáty.
 • Poskytování marketingových sdělení, k jejichž odběru jste se přihlásili (dali jste souhlas), e-mailem nebo poštou. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit za pomoci kontaktních údajů uvedených v sekci „Kontaktujte nás“. 

S vaším souhlasem a/nebo tam, kde je to umožněno zákonem, můžeme vaše osobní údaje používat také pro marketingové účely, viz sekce níže věnovaná marketingovým službám. Nebudou vám zasílána žádná nezákonná marketingová sdělení ani spam, pokud jste nám k tomu neposkytli souhlas. Za všech okolností budeme dbát na plnou ochranu vašich práv a dodržování našich povinností podle nařízení GDPR a nařízení ES o soukromí a elektronických komunikacích z roku 2003.

Diář DUX a newsletter

Jestliže jste se na našich stránkách přihlásili k odběru Diáře DUX, budete dostávat e-mailem newsletter DUX, tiskové zprávy a novinky o produktech značky DUX. Pokud se později rozhodnete odběr zrušit, můžete kdykoli kliknout na odkaz pro zrušení odběru, který najdete v newsletteru, nebo se na nás obrátit na adrese privacypolicy@duxiana.com.

 

Klub majitelů postelí DUX

Vlastníte-li postel DUX, můžete se na našich stránkách přihlásit do Klubu majitelů postelí DUX. Členům klubu posíláme e-mailem informace o exkluzivních cestovních nabídkách, hotelech a možnostech dovolené. Pokud se později rozhodnete své členství v klubu zrušit, můžete se na nás za tím účelem kdykoli obrátit na adrese privacypolicy@duxiana.com.

Reference

Na základě předchozího souhlasu můžeme publikovat tweety ze sítě Twitter®  či písemné nebo video reference od registrovaných uživatelů našich webových stránek týkající se našich produktů a služeb. Dá-li k tomu uživatel předem souhlas, můžeme uvádět i jeho jméno nebo twitterovou adresu.  Uživatel, jehož reference byla na našich webových stránkách zveřejněna, může tuto referenci kdykoli aktualizovat nebo zrušit. Za tímto účelem je třeba nás kontaktovat na adrese privacypolicy@duxiana.com.

 

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné s ohledem na důvody jejich shromažďování. Budeme je tedy uchovávat po následující dobu (pokud není taková doba pevně stanovena, budeme o délce jejich uchování rozhodovat podle následujících faktorů):

 • Údaje v souvislosti se zárukou za bezvadnost uchováváme až 6 let;
 • Údaje v souvislosti se zárukou za ocelové pružiny uchováváme až 21 let;
 • Údaje o objednávkách uchováváme dle požadavků úřadu HMRC až 6 let;
 • Údaje o platebních kartách uchováváme dle požadavků úřadu HMRC až 7 let;
 • Údaje, které uchováváme pro marketingové účely, každý rok přezkoumáváme, a v této souvislosti vás můžeme požádat o potvrzení jejich správnosti a aktuálnosti.  

 

Jak vaše osobní údaje ukládáme a převádíme

 

Vaše osobní údaje budeme ukládat a převádět pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“). EHP tvoří všechny členské státy EU plus Norsko, Island a Lichtenštejnsko. To znamená, že vaše osobní údaje budou plně chráněny v souladu s GDPR nebo ekvivalentními zákonnými normami.

V případě dodavatelů sídlících mimo EHP veškeré osobní údaje vztahující se k vaší objednávce anonymizujeme. 

Veškeré informace, které nám poskytnete, ukládáme na naše zabezpečené servery. Veškeré platební transakce jsou šifrovány pomocí technologie SSL. Pokud jsme vám přidělili heslo pro přístup k určitým částem našich stránek (nebo jste si takové heslo sami zvolili), odpovídáte za udržení tohoto hesla v tajnosti. Žádáme vás, abyste heslo nikomu nesdělovali.

Přenos informací na internetu bohužel není úplně bezpečný. Přestože učiníme vše, co budeme moci, abychom vaše osobní údaje ochránili, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů přenesených na naše stránky; jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile vaše údaje obdržíme, budeme používat přísné postupy a bezpečnostní funkce, kterými se budeme snažit zabránit neoprávněnému přístupu.

 

Sdílení vašich osobních údajů

 

Žádné vaše osobní údaje nebudeme poskytovat za žádným účelem třetím osobám, až na dvě důležité výjimky.

Vaše údaje můžeme poskytovat pro účely řízení objednávek jiným společnostem z naší skupiny. Patří k nim naše holdingová společnost a její dceřiné společnosti.

Ke zprostředkování dodávek produktů a/nebo služeb využíváme na základě smlouvy třetí osoby. K takto zajišťovaným výkonům patří například zpracování plateb, dodávky nebo výroba. V některých případech mohou tyto třetí osoby vyžadovat přístup k některým či veškerým vašim osobním údajům, které jsme shromáždili.

Bude-li taková třetí osoba požadovat vaše osobní údaje, podnikneme potřebná opatření, abychom zajistili, že se s vašimi údaji bude zacházet bezpečně a v souladu s vašimi právy, našimi povinnostmi a zákonnými povinnostmi třetí osoby dle popisu v předchozí sekci.

Dojde-li k přenosu osobních údajů mimo EHP, pomocí vhodných kroků zajistíme, aby se s těmito údaji zacházelo stejně bezpečně jako ve Velké Británii a EHP podle nařízení GDPR, viz předchozí sekce.

V některých omezených případech můžeme být ze zákona nuceni sdílet určité osobní údaje včetně těch vašich, pokud bychom se účastnili soudního řízení nebo museli splnit zákonnou povinnost, soudní příkaz či pokyn státního orgánu.

 

 

Jak získám přístup k mým osobním údajům

 

Chcete-li vědět, jaké osobní údaje o vás uchováváme, můžete nás požádat o informace o těchto údajích a o jejich kopii (pokud je máme uloženy). Taková žádost se nazývá „žádost subjektu údajů o přístup“.

Každá žádost subjektu údajů o přístup musí mít písemnou formu a musí nám být zaslána e-mailem nebo poštou na adresu uvedenou níže v sekci „Kontakt“.

Žádost subjektu údajů o přístup obvykle nebývá zpoplatněna. Pokud je vaše žádost „zjevně nepodložená nebo nepřiměřená“ (například pokud žádost podáváte opakovaně), může být účtován poplatek na uhrazení administrativních nákladů spojených s naší reakcí.

Na žádost subjektu o přístup reagujeme do jednoho měsíce od jejího obdržení. Za normálních okolností se snažíme v této lhůtě zajistit kompletní odpověď včetně kopie vašich osobních údajů. V některých případech, zejména pokud je vaše žádost složitější, můžeme ale na reakci potřebovat více času, a to až tři měsíce od obdržení vaší žádosti.

 

Jiné webové stránky

Webové stránky DUX mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, na jejichž obsah nemá DUX žádný vliv, například stránky nezávislých maloobchodních prodejen DUX. Ať již se na tyto stránky dostanete prostřednictvím reklamy, služby, nebo odkazu na obsah, DUX neodpovídá za jejich opatření na ochranu soukromí. Než těmto stránkám poskytnete své osobní údaje, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou podléhat příležitostným změnám. Takové změny mohou být nutné například v případě změny zákonů nebo tehdy, pokud se naše obchodní činnost změní způsobem majícím vliv na ochranu osobních údajů.

Veškeré změny budou zpřístupněny na našem webu a zveřejněny na této stránce. Doporučujeme vám proto, abyste naše Zásady ochrany osobních údajů občas kontrolovali, chcete-li se o případných změnách dozvědět.

Kontakt

Společnost DUXIANA UK, správce údajů podle Nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679, lze kontaktovat na těchto adresách:

E-mailová adresa: privacypolicy@duxiana.com.

Poštovní adresa: Duxiana London Limited of Second Floor, 11 Pilgrim Street, London, EC4V 6RN.