Přeskočit na hlavní obsah

DUXIANA

Zásady ochrany soukromí

Tento dokument popisuje zásady ochrany soukromí společnosti DUX International AB, Norra Vallgatan 76, Malmö 211 22, Švédsko, e-mail: hello@dux.se, Tel.: +46 40 626 99 10, upravující shromažďování, užívání a zpřístupnění vašich údajů, které shromažďujeme během vašeho užívání našich webových stránek (dále jen „Služba“). Přístupem do nebo užíváním Služby souhlasíte se shromažďováním, užíváním a zpřístupněním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí. Pokud s tímto nesouhlasíte, nepřistupujte do Služby, ani ji nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany soukromí můžeme kdykoli změnit, aniž bychom vás o tom předem uvědomili, a jejich upravenou verzi zveřejníme prostřednictvím Služby. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali. 

Vaše práva

V závislosti na platných zákonech můžete mít právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, na obdržení jejich kopie, na omezení jejich zpracování anebo na vznesení námitky proti jejich zpracování, můžete nás požádat o sdílení (předání) vašich osobních údajů jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který nám poskytnete v souvislosti se zpracováním vašich údajů, můžete mít právo podat stížnost příslušnému orgánu, ale i další práva, jež mohou být relevantní v souladu s příslušnými zákony. Pro uplatnění těchto práv nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese hello@dux.se. Na vaši žádost odpovíme v souladu s příslušnými zákony.

Mějte laskavě na paměti, že pokud nám nedovolíte shromažďovat anebo zpracovávat vaše osobní údaje, případně odvoláte váš souhlas s jejich zpracováním za požadovanými účely, nemusíte mít přístup ke službám anebo možnost užívat služby, ve spojitosti s nimiž měly být údaje získány.

Zabezpečení údajů

Na zabezpečení vašich údajů nám záleží, proto vynaložíme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů, s nimiž nakládáme. Vzhledem k rizikům s tím spojeným však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a nemůžeme tudíž zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli údajů, které nám předáte, a budete tak činit na vlastní riziko.

Pověřenec pro stížnosti a ochranu osobních údajů

Budete-li mít jakékoli dotazy anebo obavy týkající se zpracování vašich údajů, s nimiž nakládáme, můžete zaslat e-mail pověřenci pro stížnosti a ochranu osobních údajů společnosti Dux International AB, Norra Vallgatan 76, e-mail: hello@dux.se. Vaši záležitost vyřešíme v souladu s příslušnými zákony.