Přeskočit na hlavní obsah

Aktivita zvaná spánek

Většina lidí považuje spánek za dobu blažené nečinnosti. Výzkumy však naznačují, že spánek je naopak velmi aktivním stavem. Polohu našeho těla měníme celou noc, což je normální a také to přispívá k zachování dostatečného oběhu. Naše tělo uvolňuje během spánku důležité hormony. Náš imunitní systém se restartuje. A náš mozek se věnuje očistě a dalším kriticky důležitým funkcím

Dvě fáze spánku

Fáze spánku, které byste neměli zaměňovat se stádii spánku, jsou následující: Fáze REM (Rapid Eye Movement) charakterizovaná rychlým pohybem očí a fáze NREM (Non-Rapid Eye Movement), kdy jsou oči naopak v klidu.

NREM

Při usínání vstupujeme do fáze NREM. Spánková fáze NREM se dělí na čtyři stádia. V průběhu spánkového cyklu se také pravidelně opakuje fáze REM.

REM

První nastává přibližně 90 minut po usnutí a opakuje se v 90minutových intervalech, které se postupem noci prodlužují.

  • Dodává energii mozku a tělu
  • Podporuje výkon během dne
  • Mozek je aktivní a vznikají sny
  • Oči se rychle pohybují
  • Tělo znehybní a svaly ochabují

REM – malý sen pro mě

Fáze REM je pojmenována podle rychlého pohybu očí, k němuž při ní ve spánku dochází. Je také charakterizována náhlou a dramatickou ztrátou svalového napětí. Ve skutečnosti jsou během fáze REM kosterní svaly zcela paralyzované. Úroveň aktivity mozkových vln je v této fázi podobná jako ve stavu bdělosti a vznikají sny. Spánková fáze REM byla poprvé zdokumentována vědci v roce 1953. Jelikož sny jsou důležitým předmětem studia psychologie, byl objev považován za průlomový. Tento výňatek je z jejich zprávy:

Živé vzpomínky, které si subjekty dokázaly vybavit, když byly probuzeny uprostřed noci, zatímco se jejich oči rychle pohybovaly, lze bez přehánění označit za zázračné. Jako by se [zdánlivě] ... otevíral nový vzrušující svět subjektům, jež se dosud ráno probouzely jen s mlhavými vzpomínkami na sen z předchozí noci. Namísto letmého nahlédnutí do snového světa měly subjekty možnost se správně naladit a prožít každou noc deset až dvanáct snů.
(Dement, 1978, s. 37; citováno Pinelem, 1993)

Zatímco jste spali

Během stádií hlubokého spánku NREM (3. a 4. stádium) tělo opravuje a regeneruje tkáně, buduje kostní a svalovou hmotu a zřejmě posiluje i imunitní systém. S přibývajícím věkem je váš spánek lehčí a dostává se vám méně hlubokého spánku. Stárnutí je také spojováno s kratší dobou spánku, ačkoli se podle studií nezdá, že by se potřeba spánku ve vyšším věku zmenšovala. Je-li spánek přerušen, tělo nemá čas dokončit všechny fáze potřebné k regeneraci svalů, konsolidaci paměti a uvolnění hormonů regulujících růst a chuť k jídlu. Probudíte se tak méně připraveni se soustředit, rozhodovat nebo se plně zapojit do školních, pracovních či společenských aktivit.

Související výrobky